گزارش تصویری/ دانش آموزان مستعد در مدرسه محروم هدایت هرمزگان

گزارش تصویری/ دانش آموزان مستعد در مدرسه محروم هدایت هرمزگان بندرعباس – خبرگزاری مهر: ساختمان مدرسه ابتدایی هدایت در روستای سرزه پشت بند شمیل بندرعباس پس از بارندگیهای سال گذشته و آبگیری سد شمیل در توابع بندرعباس به زیر آب رفت و دانش آموزان مستعد آن به مدرسه کانکسی منتقل شدند. اکنون با گذشت چندین ماه دانش آموزان همچنان در این کانکس مجبور به ادامه تحصیل هستند. امید که مسئولان محترم آموزش و پرورش استان رسیدگی نمایند……. ادامه‌ی این ورودی را بخوانید »