دستگیری و پرونده سازی برای مردم فولادشهر به بهانه شرکت در مراسم چهارشنبه سوری

شایان ذکر است که فولادشهر در خرداد 82 نیز شاهد اعتراضات وسیعی بود که با سرکوب بی رحمانه ای مواجه شد.در طی این سرکوب صدها نیروی یگان ویژه در ساعت 2 بامداد به چندین مجتمع آپارتمانی که نزدیک به محل اعتراضات و درگیری ها بود حمله کردند و با شکستن در وارد خانه ها شده و ضمن ضرب وشتم شدید پیر و جوان و زن ومرد صدها نفر را دستگیر کردند.گفتنی است،در فولادشهر بسیاری از کارگران و بازنشستگان کارخانه ذوب آهن اصفهان سکونت دارند. ادامهٔ مطلب »