رییس قوه قضائیه نامه خانواده نوید خانجانی را نپذیرفت/ تداوم فشار بر وی در سلول‌های انفرادی سپاه

مسئولان دفتر لاریجانی در پاسخ به خانواده این عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر اظهار داشتند بهاییان «هیچ‌گونه حق دادخواهی» ندارند.این درحالی است که این فعال مدنی در سلول‌های انفرادی متعلق به سپاه در زندان اوین و تحت فشار و بازجویی شدید قرار دارد. این امر موجب نگرانی خانواده و بستگان وی شده است. ادامهٔ مطلب »