مدرسه ای که زیر فشار افکار عمومی به جای مدرسه اتوبوس قراضه ساخته شد

اتحاد داوطلبانه: ” اتحاد داوطلبانه “به دنیال انتشار عکس های تکان دهنده مدرسه اتوبوس قراضه در کنبد کاووس، و انعکاس گسترده ی آن در فیس بوک ها، وبلاگ ها، سایت های خبری و سیاسی، مسئولان آموزش و پرورش به دست و پا افتادند و با سرعت به سازماندهی مدرسه ای پیش ساخته اقدام کردند. این واکنش عجولانه نشان می دهد که مسؤلان حکومتی تنها زیر فشار افکار عمومی است که دست به اقدامات واکنشی می زنند. آن ها از سال های قبل می توانستند همین کار را با هزینه پائین انجام دهند. اما پس از رسوائی جهانی مجبور به واکنش شدند تا آبروی رفته شان را باز یابند.…ادامه‌ی این ورودی را بخوانید »