سعید قاسمی‌نژاد یا وقتی توحش نقابی لیبرال به چهره می‌زند

ghaseminejadسعید قاسمی‌نژاد یا وقتی توحش نقابی لیبرال به چهره می‌زند
علی ثباتی
برگرفته از فیسبوک نویسنده
سعید قاسمی‌نژاد اخیراً درباره‌ی «ژنرال» آگوستو پینوشه – دیکتاتور سابق شیلیایی که در کودتای سال 1973 با هم‌کاری کامل و همه‌جانبه‌ی آمریکا به کشتار و شکنجه‌ی هزاران مخالف چپ پرداخت و سالوادور آلنده، رئیس‌جمهور سوسیالیست و قانونی آن کشور، را خلع و نابود کرد – نوشته‌ست:
«…جا داره از عزیز سفرکرده جناب ژنرال آگوستو پینوشه هم یادی بکنیم که با درایتی مثال زدنی شیلی را از دهان فقر و آشوب نجات داد و کشور را به سرمنزل رفاه و آبادانی هدایت کرد و تحویل منتخبینی داد که با او دشمن بودند. پینوشه البته فرشته نبود، عیب و ایراد زیاد داشت، دستان به خون آلوده ای داشت ولی از سالوادور آلنده و وامثال هوگو چاوز و فیدل کاسترو آدم بهتری بود. «. ادامهٔ مطلب »

نوشته شده در اجتماعی, سیاسی. برچسب‌ها: . Leave a Comment »