شش روز بازداشت و نگهداری خانواده محمد مصطفايی در سلول انفرادی اوين

سايت کمپين استقلال وکلا: فرشته و فرهاد حليمي، همسر و برادر همسر محمد مصطفايی پس از گذشت شش روز همچنان در سلول انفرادی زندان اوين نگهداری می شوند. ادامهٔ مطلب »