علی ملیحی به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد

علی ملیحی عضو سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم) به چهار سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل یک میلیون ریال محکوم شد. ادامهٔ مطلب »