اقدام جسورانۀ محمد نوری زاد و تقدیر ۱۵۵ فعال مدنی از او

nourizad-bahaieسایت خبری راه کارگر ـ رفتن محمد نوری زاد به خانه یک خانواده بهائی که اکنون در زندان به سر می برند و ابراز محبت به فرزند خردسال این خانواده واکنیش گسترده ای در پی داشته است. واقعیت این است که سر زدن به خانواده بهائی در کشوری که بهائیان آنچنان تحت فشار و ستم قرار گرفته و آن چنان زنان و مردان این مرز و بوم را تنها به علت اعتقاد به دین بهائیت به چوبه های اعدام سپرده اند که بهائیت را باید دین شهدا نامید. واقعیت این است که در کشور تحت حاکمیت دین، ستم بر بهائیان، با فتواهای شرعی نیز توجیه می شود آنگونه که ولی فقیه رژیم فتوا داده است که :«از هرگونه معاشرت با این فرقه ضالّه مضلّه، اجتناب شود.». این نظر شرعی، تنها نظر علی خامنه ای نیست، بلکه تمامی مراجع دینی و مقامات حکومتی همین نظر را دارند. از این رو اقدام محمد نوری زاد، از دیدگاه دین باوران، اقدامی سنت شکنانه است و باید پذیرفت که شجاعت او، تحسین برانگیز است. با این حال باید به خاطر داشت که ریشه ستم علیه بهائیان و دیگر اقلیت های دینی و فرهنگی، و سرکوب سازمانیافته ایدئولوژیک علیه دگراندیشان نه بخاطر «تندرو» یا«افراطی» بودن این یا آن جریان حکومتی است بلکه ریشه در سیستم حکومتی دارد که بر پایه ادغام دین و دولت استوار است. از این رو انتظار «رعایت کرامت انسانی تمام ایرانیان و در نظر گرفتن حقوق شهروندیِ همگان فارغ از جنسیت، نژاد و دین » نه از طریق امید بستن به «اعتدال گرائی» بلکه از طریق مبارزه قاطع برای جدائی دین از دولت امکانپذیر است. ادامهٔ مطلب »

نوشته شده در اجتماعی. برچسب‌ها: , . Leave a Comment »

دو مجلس کوچک، دو شرم بزرگ (محمد نوری زاد)

afshin.baniyaghobدو مجلس کوچک، دو شرم بزرگ (محمد نوری زاد)
محمد نوری زاد در تاریخ تیر ۶, ۱۳۹۲
بسیار دوست می داشتم در آن مجلس محقرانه که برای تسلیِ دل بازماندگان یک کارگر بی نشان برپا شده بود، نماینده ی بیت مکرم می آمد و یک تسلیتی می گفت و می رفت. زیاد است؟ باشد، نماینده ی آقای روحانی می آمد و تسلیتی می گفت و می رفت. بازهم زیاد است؟ نماینده ی رییس دستگاه قضا می آمد و می گفت: ما را ببخشید که فرزندشما را سالم تحویل گرفتیم و جنازه اش را تحویل شما دادیم. زیاد است؟ نماینده ای از نمایندگان مجلس می آمد و می گفت: گرچه ما سوگند یاد کرده ایم از حقوق آحاد مردم ایران صیانت کنیم، اما صیانت از حقوق محرومان و بی نشانان و مستضعفان در حوزه ی کاری ما نمی گنجد. ادامهٔ مطلب »