هزاران نفر در مراسم سوگواری قربانيان حادثه غزه شرکت کردند

هزاران نفر از مردم ترکيه امروز در مراسم سوگواری نه نفر قربانی حملات نظامی اسرائيل که همگی ترک هستند شرکت کردند. اجساد آنان قرار است به زادگاهشان منتقل گردد. رويترزگزارش می دهد که جمعيت شرکت کننده غمگين و در عين حال خشمگين بنظر می رسيدند. از قول يکی ازعزاداران نقل شده است که جهان بايد ازخود واکنش نشان دهد. او گفته است که دولت ترکيه نبايد فقط به اعتراض زبانی دلخوش کند. امروز همچنين عبدالله گل رئيس جمهوری ترکيه نيز اظهار داشت که ما هرگز اين حادثه را فراموش نخواهيم کرد. او اضافه کرد که روابط ميان ترکيه و اسرائيل هيچگاه ديگر مانند گذشته نخواهد بود. ادامهٔ مطلب »