مصاحبه افشاگرانه ایمان صدیقی دانشجوی تازه آزاد شده از زندان متی کلای بابل

درست متوجه نشدم یعنی جرم هم اتاقی شما تعرض به فرزندش بود و در كنار شما كه جرمتان تبلیغ علیه نظام بود زندگی می كرد؟بله متاسفانه آن فرد كه حالت مناسب روانی هم نداشت به پسر 11 ساله خود تعرض كرده بود و به 10 سال زندان محكوم شده بود و با ما در آن اتاق زندگی می كرد.البته كسی حق نداشت جرم ما را بداند و در لیست زندانیان اتاق نیز برای اینكه كسی متوجه جرم ما نشود جرم ما را تخریب عنوان كرده بودند!! ادامهٔ مطلب »