نامــه صدها تن از سينماگرانِ برجسته جهان برای آزادی پناهی

از سينماگران و نويسندگان و منتقدان مطرحی که ليست بلند بالای فراخوان و نامه را امضا کرده اند، می توان به نامِ برايان کاکس، ويليام فارلي، والتر ساکس، کارلوس ديگس، نيک جيمز، هری نيومن، جيم اوبرايان، شيرين نشاط، بابک پيامي، حميد دباشي، ژان پيِر، نيک جيمز، تونی گت ليف و راب نيلسون اشاره کرد. ادامهٔ مطلب »