ویدئو کلیپ:هادی خرسندی و دهمین سال خاموشی شاملو

هادی خرسندی :آیا حسین درخشان هم نامزد ندا بود؟

شمائی که رژیم اسلامی دشمن فلسطینتان کرده و به آنجا رسانده‌تان که مرگ بر غزه و لبنان بگوئید و بی‌توجه، به نفع اسرائیل شعار بدهید، چکار دارید که یک جوان سرگشته و دردمند ایرانی به دیدار رئیس‌جمهور اسرائیل رفته باشد و به طرز خنده‌داری به بی.بی.سی بگوید چون احتمال حمله‌ی نظامی اسرائیل به ایران زیاد است من رفتم جلوی حمله را بگیرم! این جوان شاید مشنگ است و بیکار. شما چرا؟ ادامهٔ مطلب »