ويدئو کليپ:رقص و آواز بهائيان يک روستای شمال ايران و رنجنامه زنان بهايی روستای ايول مازندران

ويدئو کليپ:رقص و آواز بهائيان يک روستای شمال ايران

ما زنان روستای ايول – که از دهات مازندران در هشتاد کيلومتری ساری و دوازده کيلومتری شهرستان کياسر می باشد – می خواهيم حکايتی از ظلم و ستمی که برما و پدران و مادران ما وارد شده را برايتان بنگاريم. ادامهٔ مطلب »