گفتگوي راديو ندا با سيمين بهبهاني در مورد وضعيت خانواده نسرين ستوده

گفتگوي راديو ندا با بانوي شعر و ادب ايران، سيمين بهبهاني، در مورد وضعيت خانواده نسرين ستوده، وكيل زنداني. وي به راديو ندا گفت : ” من آرزويم آرامش اين آب و خاك است و رسيدن به آزادي و استقلال وترقي و آسايش مردم. ”براي شنيدن اين گفتگو لطفاً اينجا را كليك كنيد

گفتگوي راديو ندا با سيمين بهبهاني

گفت و گوي كوتاه راديو ندا با بانوي شعر و ادب ايران، به بهانه هشتاد و سومين سالروز تولدش . سيمين بهبهاني دربيان راز ماندگاري و پايداري اش به جوانان گفت: خسته نشدن. از سنگلاخ ها و فراز و فرودها خسته نشوند و راه را ادامه بدهند تا بمقصود برسند. تنها انتخاب راه كافي نيست، مقاومت در راه و ادامه راه مهم است….. براي شنيدن اين گفتگو لطفاً اينجا را كليك كنيد