گفتگوي راديو ندا با همسر فرهاد وكيلي

همسر فرهاد وكيلي در گفتگوي كوتاه با راديو ندا ( كه چندين بار تلفن قطع شد) گفت: تمام صبر و تحملي كه كرديم با همراهي مردم[ميسر] بود! او خاطر نشان شد كه فردا شب قرار است در استان كردستان بياد پنج شهيد چراغ ها بمدت پنج دقيقه خاموش شود.…براي شنيدن گفتگو لطفاً اينجا را كليك كنيد