۸۸ بازداشت در تیر ماه ۱۳۸۹

در تیرماه ۱۳۸۹ هفده تن از اقلیت‌های مذهبی، ۱۵ فعال و شهروند کرد، سه فعال و شهروند ترک، چهار دانشجو،‌ چهار فعال دانشجویی، یک فعال کارگری و ۴۴ تن از شهروندان بازداشت شدند. ادامهٔ مطلب »