بولتن خبری سیاسی شنبه سیزدهم مهرماه 1392 برابر با پنجم اکتبر 2013 میلادی

احتمال حذف سه دهک بالای یارانه بگیران

Download (5)سایت خبری راه کارگر : احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگویی در روز جمعه دوازدهم مهر با خبرگزاری مهر از احتمال حذف یارانه سه دهک بالایی یارانه بگیران خبر داد و علت آن را عدم توانایی دولت در پرداخت یارانه ها عنوان کرد.

ادامهٔ مطلب »

فراخوان برای تظاهرات اعتراض آمیز علیه دولت در مصر

Download (3)سایت خبری راه کارگر : مخالفان دولت مصر روز از مردم مصر دعوت کردند تا با شرکت در تظاهرات روز یکشنبه ششم اکتبر اعتراض خود را علیه دولت کودتا نشان دهند.

ادامهٔ مطلب »

بیانیه جمعی از تشکل های صنفی معلمان کشور به مناسب روز جهانی معلم و درخواست آزادی معلمان دربند

Download (2)سایت خبری راه کارگر : جمعی از تشکل های صنفی معلمان کشور با صدور بیانیه ای سیزده مهر ، پنجم اکتبر روزجهانی معلم و دوازده اردیبهشت روز ملی معلم را گرامی داشته و نکاتی را در رابطه با آموزش و پرورش در کشور متذکر شدند.

ادامهٔ مطلب »

کمبود مالی و نیروی انسانی در بیمارستانها: بعضی بیمارستانها حتی توانایی پرداخت قبض برق را هم ندارند

Download (1)سایت خبری راه کارگر : وضعیت بهداشت و درمان مردم بخصوص بعد از تشدید تحریمها و حذف یارانه ها بیش از پیش به وخامت گرائیده است. از سوی دیگر درآمدهای ناکافی، و محیطهای نامناسب و غیراستاندارد کاری و معضلات مختلف اجتماعی باعث خروج بخش زیادی از پرستاران از کشور می شود.

ادامهٔ مطلب »

بازتاب چرخش سیاسی جمهوری اسلامی در سطح بین المللی در نماز جمعه شهرها

Downloadسایت خبری راه کارگر : نماز های جمعه به عنوان پایگاهی که فضای حاکم بر جناحهای حکومتی را نمایش می دهد این هفته نیز شاهد برخوردهای مختلفی در رابطه با چرخش سیاسی جمهوری اسلامی در سطح بین المللی بود.

ادامهٔ مطلب »

بیانیه جمعی از فعالین و نویسندگان چپ: «بیانیه در اعتراض به اصلاحیه قانون تامین اجتماعی»

bayanie«بیانیه در اعتراض به اصلاحیه قانون تامین اجتماعی»
بر هیچ کس پوشیده نیست که طبقه کارگر ایران با کمترین دستمزد و تحت فشار مضاعف گرانی و تورم، به ورطه فقر و تهی دستی مطلق فرو افتاده است. علی رغم این همه به سادگی می توان دید که تشدید استثمار کارگران همچنان برای سیرکردن حرص و طمع سرمایه داران و رژیم حامی سرمایه داری کافی نیست. این بار در راستای سیاست های نئولیبرالی، جمهوری اسلامی و سازمان تامین اجتماعی آن، تحت نام اصلاحات، تهاجم دیگری را علیه طبقه کارگر ایران آغاز کرده اند. ادامهٔ مطلب »